Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Нашият патрон

190 години от рождението на Георги Стойков Раковски

Георги Стойков Раковски е роден в Котел в будно търговско-занаятчийско семейство. Учи в местното килийно училище, продължава в Карлово при Райно Попович. От края на 1837 г. постъпва в гръцко училище в Куручешме (Цариград). Изучава хуманитарни и природни науки, древни и модерни езици. Реагира на всеки опит да се осмеят или оклеветят българите с остро патриотично чувство. Свързва се с дейците на черковната борба Неофит Бозвели и Иларион Макариополски. През 1841 г. пътува до Атина, където е създадено тайно македонско дружество с цел организиране на общо въстание. Пътува до Браила (под името Георги Македон), след като узнава, че българи и гърци готвят съвместно въстание. Бунтът е осуетен от румънските власти, но Раковски остава в Браила, за да продъжи организирането патриотичните сили. Издържа се като частен учител по старогръцки и френски. Отново румънската полиция се намесва, но Раковски успява да се укрие. Обръща се към руския консул, но той го предава на румънското правителство и на 14 юли 1848 г. го осъждат на смърт. Тъй като е бил гръцки поданик, гръцкото консулство се наема да го изпрати в Атина, но гръцкият посланик в Цариград го изпраща тайно във Франция. Установява се в Марсилия за година и половина. След като не е възможно да учи в Париж, както му е обещал гръцкия консул, той се връща в Котел и се включва в народната борба. За да заблуди полицията се преименува на Георги Раковски. Отново, заедно с еснафите в Котел, борещи се срещу чорбаджиите, са наклеветени пред турската власт. Биват арестувани и във вериги откарани в Цариград. Осъдени са на 7 години строг тъмничен затвор. По-късно Раковски е освободен. Страданията в затвора описва в спомените си „Неповинен българин“.

Работи в Цариград като адвокат и търговец. Участвува в черковната борба. От същото време датират и първите му литературни опити. По време на Кримската война (1853-1856) постъпва като преводач в турската главна квартира в Шумен. Създава Тайно общество с цел да събира и изпраща военни сведения на руското командване. Поради предателство е разкрит, арестуван и пратен в Цариград. Успял да избяга, организира чета от 12 души, която през 1854 г. прехвърля Източна Стара планина, за да повдигне духа на българското население да се присъедини към руските войски. Води си дневник. Поради оттеглянето на руските войски, разпуска четата и 4 месеца се укрива у дома си в Котел, където замисля поемата „Горски пътник“ и скицира спомените „Неповинен българин“. В началото на 1855 г. напуска Котел, отсяда в Свищов и пише първото си стихотворение „Постъп (марш) българский“. Заминава за Букурещ, после – за Нови Сад. Там издава в. „Българска дневница“ (юни – октомври 1857), с който поставя началото на българската революционна журналистика, като замисля и пробния брой на в. „Дунавски лебед“. В Нови Сад издава „Предвестник горского пътника“. Започва да печата началото на поемата си „Горски пътник“, изучава българското историческо минало и проектира да създаде българско книжовно дружество. Турското правителство настоява пред австрийските власти да бъде арестуван и съден и отново поради гръцкото си поданство успява да избяга и се установява за известно време в Галац (Румъния) като после се прехвърля в Одеса и постъпва като възпитател в Духовната семинария. Руската цензура не му разрешава да печата вестници. Издава само едно от подготвените си съчинения – „Показалец…“. В 1860 г. отива в Белград. Издава част от научните си трудове, довършва печатането на „Горски пътник“. Започва издаването на в. „Дунавски лебед“ (1960-1961). От 16 бр. нататък го издава и на френски език с цел да запознае европейската общественост със съдбата и борбите на българите. Тук съставя план за освобождението на България и „статут за едно Привременно българско началство в Бялград“. Създава Първата българска легия (1862). На 3 юни 1862 г. избухва очакваното сблъскване между сърби и турци като легията веднага се намесва. Очакваната война е избягната и Раковски е принуден да разпусне легията. Той не се отчайва и подхваща нова идея за създаване на съюз на балканските християнски народи срещу Турция. През 1863 г. посещава Атина, Цетина и Букурещ като влиза във връзка с държавници и общественици. Издава в. „Бъдущност“ (1864) – списван на български и румънски с цел създаване на българско-румънски съюз. Издава в. „Бранител“ и подпомага преминаването на хайдушки чети в България. Българската емиграция и създадения таен комитет са разединени. Раковски изработва „Привременен закон за народните горски чети за 1867-о лято“. Продължава книжовните си занимания. Проектира първа книжка на сп. „Българска старина“ и пише подробна автобиография. Умира от туберкулоза в околностите на Букурещ.

Раковски е първият идеолог и организатор на национално- освободителното движение в България и е нагов ръководител през първите 10 години. Още като ученик в Цариград разбира значението на българското исторически минало за укрепване на националното съзнание. Културно-историческите му възгледи се изявяват в неговата публицистика.

Баба Тонка Обретенова и Раковски

Деветчленно е семейството  на Баба Тонка Обретенова от Русе  и всеки един е безстрашен борец за свобода и пламенен патриот. Тихо Обретенов, мъжът на Баба Тонка, бил буден, грамотен занаятчия, който взел дейно учстие в обществените работи на града. Той бил борчески настроен и поддържал връзки с Г. С. Раковски, който гостувал в неговия дом. Тогава Баба Тонка, все още плаха и неопитна, разбрала че имат скъп гост.  Тя го гостила от сърце и любознателността  я карала по-често да следи разговора между двамата мъже  и жадно да поглъща думите на Раковски- свобода, борба, жертви и др. Котленецът, както Баба Тонка наричала Раковски, разпалил у нея искрата на революционната борба.

                              Среща на Баба Тонка с Раковски – худ. М.Христов

                                                          

Advertisements

Паметници

                                 Алея на Възраждането – Варна

Скулптор на бронзовия бюст е Павел Джеферов. Паметникът e открит на 2 юни 1973 година

                              Паметник на Левски и Раковски в Белград

Мястото е Белград – центърът на първата и втората български легии.  Автор на паметника е проф. Георги Чапкънов . В  Белградския парк “Ташмайдан” има паметник с ликовете на Раковски и Левски. Това е първият знак в сръбската столица – от век и половина насам, за славните сражения на българските легисти в боевете при Калемегдан от юни 1862 година.

Днес паркът “Ташмайдан” е почти в идеалния център, а до Втората световна война площадът със същото име е бил извън очертанията на града. Разказват, че на това място имало турско гробище, а след това каменоломна. През 19 век “Ташмайдан” – от турски каменен площад, става център на важни събития.

Чедомир Антич, Институт по история на Балканите:
– Тук, където сега е църквата “Св. Марко” през 1830 г. е прочетен Хатишерифът, с който Сърбия е обявена за автономна държава и тук става познатото захвърляне на тюрбана от княз Милош и неговите съветници. А недалеч оттук до Народното събрание в 1848 г. се събират сръбските либерали. Затова и вашият паметник е на това място, до революционните и освободителни движения.

Юни 1862 година. На мястото на тази паметна плоча се издигала чешма, Чукур чешма. Край нея е убито дете от турски полицейски патрул. Това е искрата, която поражда граждански вълнения, стига се до боевете при крепостта Калемегдан. И тук според записките на участници, легистите на Раковски са най-първи.

Още в първия ден на сраженията сръбското правителство издало разпореждане за формалното признаване на Българската легия. Българите стояли на барикадите близо два месеца и пазели най-опасното място. Предполага се, че като комендант Раковски пребивавал в хотел “Сръбска круна”, днес сградата не съществува.

Така доброволческата българска войска прави своето бойно кръщение, без познатите ни от картините униформи – те все още не били готови, а само с по едно тенекиено лъвче на калпаците. Романтичната героика остава в разказите на не един комита.

Христо Македонски пише: След пукота на сръбско-турския военен конфликт последвало подписване на примирие и Първата българска легия била разтурена с решение на сръбското военно министерство. От Белградския план на Раковски за освобождение чрез полк, който тайно да се впусне през Княжевац към Търново, останал статутът и печатът на Привременното българско началство.

Паметник на  Георги Стойков Раковски във Военна академия – София

Паметникът е изграден през 1967 г. от скулпторката Лиляна Маринова. Тя е автор на множество талантливи произведения в областта на монументалната пластика, познати не само в България, но и в Полша, Унгария и Германия. Съавтор на паметника е К. Сивилов. Поводът за изграждането му е годишнина от създаването на Военна академия, която с Регентски указ № 6 от 5.03.1946 г. приема името Георги Стойков Раковски.

 

Пантеона и паметника на Георги Стойков Раковски в град Котел

Паметник на Раковски в Котел

Нашите съименници

1. Професионална Гимназия „Георги Сава Раковски“ (Град Костенец)
Адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ 5, 2030 Костенец
Телефон: +359 (0)7142 20-04;; +359 (0)7142 47-24
ПГ „Г. С. Раковски“ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин Училището е открито през учебната 1990/1991 г. Обучава ученици по специалностите -„Хладилна техника” и „Оператор на металорежещи машини”. На 12.04.2003 г. училището е утвърдено като Професионална гимназия Ма…

2. 22 Средно Общообразователно Училище „Георги Стойков Раковски“ София  Адрес: бул.“Витоша“ No 134, 1463 София, Община Столична
Телефон: +359 (0)2 9520865; +359 (0)2 9520951; +359 (0)2 9522118
22 СОУ „Г. С. Раковски“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

3.
Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“ (Град Варна)
Адрес: бул.“Княз Борис I“ No 55, 9000 Варна
Телефон: +359 (0)52 620414; +359 (0)52 620395; +359 (0)52 620396
ВТГ „Г. С. Раковски“ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: две смени…

4.
Професионална Гимназия по Икономика „Георги Стойков Раковски“ (Град Ямбол)
Адрес: ул.“Пирин“ No 4, 8600 Ямбол
Телефон: +359 (0)46 66-31-10; +359 (0)46 66-31-09; +359 (0)46 66-31-08
ПГИ „Г. С. Раковски“ Ямбол е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: две смени…

5.
Основно Училище „Георги С. Раковски“ (Село Болярци)
Адрес: Болярци, 4114 Болярци, Община Садово
Телефон: +359 (0)3323 260
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

6.
Военна академия „Георги Стойков Раковски (Град София)
Адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ No 82, София 1504
Телефон: +359 (0)2 9226550; +359 (0)2 9226510; +359 (0)2 9226511
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в София е най-старото висше военно училище в България. Създадена е на 1 март 1912 г. Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на народа в духа на европейските ценно…

7.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Търнак)
Адрес: с.Търнак, ул.“Марин Стоянов“ No 35, 3249 Търнак, Община Бяла Слатина
Телефон: +359 (0)9134 314; +359 (0)9134 324; +359 (0)897 929549
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

8. Іv Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Град Берковица)
Адрес: кв.Раковица ул.“Първи Май“ No 38, 3500 Берковица
Телефон: +359 (0)953 88029; +359 (0)887 264449; +359 (0)878 538050; +359 (0)894 472657
ІV ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

9.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Бързия)
Адрес: ул.“Петроханска“ 195, 3520 Бързия, Община Берковица
Телефон: +359 (0)9523 677; +359 (0)9523 672
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…
10. Средно Общообразователно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Град Велико Търново)
Адрес: ул.“Г. Измирлиев“ No 2, 5000 Велико Търново
Телефон: +359 (0)62 служ.648867; +359 (0)62 дом.647994
СОУ „Г.С.Раковски“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

11.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Ново село)
Адрес: ул.“Трети март“ No 7, 7052 Ново село, Община Русе
Телефон: +359 (0)8113 2242; +359 (0)8113 2711
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

12.
Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Град Варна)
Адрес: кв.Чайка, 9010 Варна
Телефон: +359 (0)52 302359; +359 (0)52 302359; +359 (0)52 302359; +359 (0)52 302358
ОУ „Г.С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

13.
Спортно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Град Добрич)
Адрес: Дружба 2 ул.Кокиче 23, 9300 Добрич
Телефон: +359 (0)58 666711; +359 (0)58 666734; +359 (0)58 666711
СУ „Г. Ст. Раковски“ е спортно с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно. Прием на ученици от завършен пети и шести клас…

14.
Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Село Бенковски)
Адрес: с. Бенковски, 9380 Бенковски, Община Добричка
Телефон: +359 (0)5782 2090; +359 (0)885 977758;
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

15.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Сенокос)
Адрес: с. Сенокос, 9634 Сенокос, Община Балчик
Телефон: +359 (0)5727 05727/386
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

16.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Ситово)
Адрес: ул.“Г.С.Раковски“ No 1, 7583 Ситово
Телефон: +359 (0)8663 219; +359 (0)894 419633
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

17.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Голямо ново)
Адрес: с.Голямо Ново,ул.“Пирин“ No 25, 7789 Голямо ново, Община Търговище
Телефон: +359 (0)6064 273
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…

18.
Средно Общообразователно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Град Каолиново)
Адрес: ул.“Христо Ботев“ No 4, 9960 Каолиново
Телефон: +359 (0)5361 22-53; +359 (0)5361 22-53; +359 (0)878 885703
СОУ „Георги Ст. Раковски“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

19.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Оризаре)
Адрес: ул.“Г.С.Раковски“ No 1, 8248 Оризаре, Община Несебър
Телефон: +359 (0)55438 055638/230; +359 (0)55438 055638/231
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…


20.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Гълъбец)
Адрес: ул.“Пирин“ 32, 8220 Гълъбец, Община Поморие
Телефон: +359 (0)5969 05969/20-29
ОУ „Г.Ст.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…

21. Средно Общообразователно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Котел)
Адрес: Атанас Белопахов No 1, 8970 Котел
Телефон: +359 (0)453 2182; +359 (0)453 2185; +359 (0)453 2257; +359 (0)453 2185
СОУ – Котел е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

22. Основно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Село Пъдарево)

Адрес: ул.“Н.Инджов“ No 13, 8992 Пъдарево, Община Котел
Телефон: +359 (0)4515 04515391; +359 (0)894 443564
ОУ – Пъдарево е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

23. Начално Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Пазарджик)

Адрес: ул.“Тополница“ No 9, 4400 Пазарджик
Телефон: +359 (0)34 444076; +359 (0)34 481056; +359 (0)34 481056
НУ „Г.С.Раковски“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

24. Основно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Село Партизанин)

Адрес: с. Партизанин, 6218 Партизанин, Община Братя Даскалови
Телефон: +359 (0)889 466642; +359 (0)41351 430
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…
25. Начално Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Хасково)
Адрес: ул.“Единство“ No 5, 6300 Хасково
Телефон: +359 (0)38 62-25-97; +359 (0)38 62-41-97; +359 (0)38 62-41-97
НУ „“Георги Сава Раковски“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

26. Седмо Основно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Перник)

Адрес: кв.Ралица, ул.“Стара планина“ No 14, 2307 Перник
Телефон: +359 (0)76 607957; +359 (0)76 609141
VII ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно. Седмо основно училище „георги Сава раковски“ е основано през 1965г. Намира се в близост до Автогара Перник и Централна гара Перник, в квартал „Ралица“. …


27. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Григорево)

Адрес: Облас Софийска, общ.Елин Пелин, с.Григорево.; Село Григорево
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2645 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 1. Женска група за автентичен фолклор;2.Танцов състав;3. Ди ко балет;4. Художествено слово.; библиотека – 8 015 тома…


28. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Драговищица)

Адрес: „Първа“ 87; Село Драговищица
Телефон: +359 07118-330;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2834 в Министерство на Културата на Република България Дейности: групи за автентичен фолклор; танцова школа Емиданс , курс по английски; библиотека – 9085…


29. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Квартал Света троица)

Адрес: район „Илинден“; ж.к. „Света Троица“, ул.“Варна“ № 3; Град София
Телефон: +359 (0)2 8220734;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 744 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Музикална школа: пиано, китара, ударни инструменти, солфеж Танцова школа: класически балет, спортни танци, модерен балет, народни танци, хи; библиотека – 31 169 тома …

30. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Гостиля)

Адрес: Село Гостиля
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2338 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Група за автентичен фолклор Банатски ритми ; …

31. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Камен бряг)

Адрес: Село Камен Бряг
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“ е действащо читалище, регистрирано под номер 1116 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Фолклорна група; …

32. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Васил Левски)

Адрес: с.Васил Левски; Село Васил Левски
Телефон: +359 (0)852 2-344/моб.0887528285;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 160 в Министерство на Културата на Република България Дейности: ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР; Кръжок ТРАДИЦИЯ КРЪЖОК СРЪЧНИ РЪЦЕ КЛУБ ТРАДИЦИЯ; библиотека – 361 ЕДИНИЦИ…

33. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Раково)

Адрес: с.Раково; Село Раково
Телефон: +359 (0)4553 211кмет;
Читалище георги Сава раковски е действащо читалище, регистрирано под номер 612 в Министерство на Културата на Република България Дейности: …

34. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Раздел)

Адрес: с. Раздел, общ. Елхово, обл. Ямбол; Село Раздел
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 1376 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 2 бр. – Детска фолклорна група; Женска певческа група; библиотека – 10 557…

35. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Зелениково)

Адрес: ул. 1-ва 55; Село Зелениково
Телефон:
Читалище Георги Сава Раковски е действащо читалище, регистрирано под номер 188 в Министерство на Културата на Република България Дейности: …

36. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Виница)

Адрес: Село Виница
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 653 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Кръжок за работа с природни материали; библиотека – 6 372…

37. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Любча)

Адрес: п.к. 4833; Село Любча
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 492 в Министерство на Културата на Република България Дейности: библиотека – 3000 т….

38. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Мугла)

Адрес: Село Мугла
Телефон: +359 -030582280;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 678 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 2-Битова фолклорна група; Вокална група; библиотека – 10004…

39. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Главан)

Адрес: Село Главан
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 1744 в Министерство на Културата на Република България Дейности: библиотека – 14 142 т….

40. Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Климент)

Адрес: бул.“Съединение“ – 62, 9970 Климент, Община Каолиново
Телефон: +359 (0)5362 268
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…
41. Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Село Медени поляни)
Адрес: Медени поляни, 4637 Медени поляни, Община Велинград
Телефон:
ОУ “ Георги Сава Раковски “ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

42. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Изгрев)

Адрес: Село Изгрев
Телефон:
Читалище “Георги Сава Раковски” е действащо читалище, регистрирано под номер 1243 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 1 бр.: Женска певческа група; библиотека – 5682…

43. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Ясенково)

Адрес: „Надежда“ 28; Село Ясенково
Телефон: +359 (0)53434 053434/506;
Читалище “ Георги Сава Раковски” е действащо читалище, регистрирано под номер 911 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 1 бр. – Самодейна фолклорна група с песни и танци от български и турския фолклор.; библиотека – 10359…
44. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Дружинци)
Адрес: с. Дружинци, п.к. 6885; Село Дружинци
Телефон: +359 (0)367 0367/22-81-кметство;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2027 в Министерство на

Редактиране

Графика

 

Преподавател: Йорданка Илиева

Рисунка на Гергана  -IX б клас  Преподавател: Илиана Проданова        Компютърна рисунка на Гергана Атанасова VII a клас – преподавател Йорданка Илиева

Редактиране                Пролетен калейдоскоп

            

        

          

 
 

Презентации

Анкета– преподавател Илиана Проданова

Георги Раковски – преподавател Йорданка Илиева

Георги Стойков Раковски – преподавател  Валя Младенова

Георги_Раковски – преподавател Валя Младенова

Георги_Стойков_Раковки_титaнът_на_българското_възражданe – преподавател Илиана Проданова

Българският Гарибалди – преподавател Румяна Кацарска

Georgi Rakovski-patron 22SOU – преподавател Румяна Кацарска

Стихове за Раковски и нашето училище

Стихове от настоящи и бивши наши възпитаници

Раковски не бе само син

на геройското време –

той знаеше,

                        виждаше в бъдеще

как ще покълне

посято от него

                       дълбоко

в сърцата ни семе

на смелост и обич

                      на вярност и воля.

То никне,

цъфти,

              в поколенията вече плодни.

И ни дава

                    земя,

                              въздух,

                                             слънце,

желание силно да викнем:

Раковски, учителю –

ние сме твоята слава!

                             май 1983 г.

        Светла Конакчийска

Моето училище

Към училище с трепет, всяка сутрин бързам аз.
С нетърпение очаквам първия учебен час.
Ново нещо ще науча за света голям.
Който учи, ще сполучи – аз това го знам.
Със приятелите мои ще се видя пак.
След уроците – домашни ще се пишат-няма как.
Неусетно като сън ще мине таз година,
а пък после и ваканция, разбира се, ще има.
И наесен с песен ще пристъпя пак
с много слънце във очите пред школския ни праг.
Ех, училище любимо, колко те обичам аз
и надявам се, ще бъда и отличник в пети клас!

април 2011 г. Христо Тилев IV б клас

На  Георги С. Раковски

                  Печелил битки и мечтал

                  за българския род поробен.

                  Човек е бил свободен –

                  любимец всенароден.

                 Животът си е дал за българската чест,

                 за благото, доброто на страната.

                 учител ни е днес

                 в борба за свободата.

                 Емил Славчев, ІІІ Г клас

                                     МОЕТО УЧИЛИЩЕ

                Моето училище носи името на големия борец за свобода Георги Стойков Раковски. Преди години то е било знаменитата Втора мъжка гимназия. В него са учили и работили като учители много именити българи. Моето училище е богато с  наградите и отличията, получени от учениците му в различни дисциплини.

               Днес пред главния вход на 22  СОУ „Георги С.Раковски” има невиждано красива стара градинка – с уханни рози, чимшири и борове, обградени с много здравец.

               Обичам да ходя на училище!

               Всеки ден, когато влизам в него и се изкачвам по стълбите, се радвам с цялото си сърце, че пак съм тук. Радвам се, когато прекрачвам прага на класната ми стая и срещам в нея моята добра учителка. Приятно ми е, когато моите приятели ме поздравяват с топла усмивка.

               Много обичам часовете за  човека и обществото, в които научавам интересни неща за историята и природата на България. С нетърпение очаквам и часовете по музика, защото в тях пеем най-различни песни на различни народности. С любопитство желая да започне и часът за човека и природата. В него учим за околната среда и други интересни факти за живота.

              В края на учебната година изпитвам тъга и виждам как училището опустява през ваканцията. Но си мисля за следващата учебна година, когато ще ме очакват нови знания и науки.

              Това е моето мило училище! И аз много го обичам.

                                                                                 Йоана-Мария Зеленодръвска, ІІІ Г клас

            Моето училище носи името на Георги Стойков Раковски. Той е бил революционер и е направил първия план за освобождението на България. Затова на 14 април ще имаме тържество.

            В училище имам много приятели, с които играем футбол.В двора ни има футболно игрище, баскетболни кошове и физкултурен салон с плувен басейн. Всеки ден с моите приятели си играем, но училището не е само за игра, то е и за учене. Моята учителка е Адриана Байчева, моите любими предмети са математиката, българският и английски език.Сега съм в трети клас. Когато стана в пети, ще трябва да се разделя с моята госпожа и на мене ще ми бъде много мъчно.

         Аз мисля, че моето  училище е най-хубавото.    

                                                                                                   Денис Дучев, ІІІ А клас

         Гордея се с моето училище. То е голяма и красива сграда, разположена в центъра на столицата. Училището с чест носи името на великия бългрски революционер Георги С. Раковски. Историята на моето училище е забележителна. Стотици известни българи са се учили тук. Днес под грижите на нашите учители ние се учим да четем и пишем, да знаем повече за нашта родина и света. През пролетта ще празнуваме патрона на нашето училище, а след това и Денят на славянската писменост.

                                                                                 Петя Иванова, ІІІ А клас

        Още помня как тати с много любов и много голямо уважение  ми разказваше за своето училище и прекрасните си учители, които са го научили на чудни неща. Всеки ден ни ги показваше, на мене и на сестра ми. 

        Ето, че дойде и моят ред да бъда ученичка в първи клас. Вкъщи обсъждаха къде да ме запишат. Тогава аз се намесих в разговора и казах:

        Искам да уча в училището на тати!

      И ето ме вече трета годин в 22 СОУ „Георги С. Раковски”. Всеки път, когато си спомням  за първия учебен ден, се сещам за дъжда, който се изля тогава. Беше мрачно, но в мене остана прекрасната усмивка на моята първа учителка. Тя с много любов ни въведе в училището и ни показа нашата класна стая.

      В ученето има много предизвиктелства и трудни моменти, но и удовлетворение. Нашите учители ни разкриват голямата радост да можеш да прочетеш и да напишеш, да откриваш всеки ден нови неща.

      Моята малка сестричка също иска да бъде като тати и кака – да учи тук, в нашето 22-ро.

                                                                                     Росица Кънева, ІІІ А клас

 

                 Моето училище е 22 СОУ «Георги С. Раковски». То се намира в центъра на столицата, близо да Националния дворецна културата. В него учим на две смени – сутрин и следобед, с разширено изучаване на испански език. 

                В моето училище учат много деца от различни квартали на София. Сградата е на три етажа и партер. В партера са бюфета и стола, където учениците могат да се хранят, и помещението на охраната. Понякога охранителят излиза навън, за да погледне дали всичко е наред.

                Когато се качим по стълбите отиваме на първия етаж. Там е дирекцията, учителската стая и класните стаи на учениците от първи клас. Има и малък физкултурен салон, който понякога се ползва за театрални представления.

                След това трябва да се качим отново по стълбите, за да стигнемдо втория и третия етаж. Там са класните стаи и кабинетите на учениците от по-големите класове.

                 В двора има едно футболно и две баскетболни игрища.  Отстрани до сградата на училището има физкултурен салон и закрит басейн.    

  Антонио Такев, ІІІ А клас                                                                   

                         Три години ред по ред

                         тичаме за знания напред,

                         не става тичането в коридора

                         за него пращат ни на двора.

                         В часовете кротко и смирено

                         черпим знанията устремено.

                         Със езиците сме в час

                         опознаваме света в захлас.

                         Да рисуваме ни се отдава,

                         музиката никой не предава.

                         Танците ни са прекрасни,

                         а уроците на всеки ясни.

                        Всеки смел и като лъв

                        и във физкултурата е пръв.

                        Туй училище е славно –

                        ученето в него е забавно.

                        Запишете се при нас –

                        няма и да съжалявате за час.

                        А оценките са многобройни

                        във бележника. За кой ли?…

                        Тука всеки е като певец

                        и ще бъде първенец.

                        Всичко може да научите –

                        и като Раковски да сполучите.

                             Сашко Янков, ІІІ А клac                 

                                                                                                   

 

                         Всяка сутрин ставам рано,

                         тръгвам с чантата през рамо

                         и отивам на училище засмян,

                         цял във щастие облян.

                        Светлата ни класна стая

                        цяла сякаш ме омая.

                        Влиза бързо госпожата

                        със читанка във ръката.

                        Мирно заставаме всички –

                        в ред големи и мънички.

                        Дружно поздравяваме

                        и работа залавяме.

                        Ех, училище любимо,

                        колко си прекрасно!

                        Учим в теб неудържимо,

                        докато пораснем!

                      Симеон Седлоев, ІV Г клас

 

                       Училището мое

                       винаги ще помня аз.

                       Прага му прекрачих

                       с радост в първи клас.

                      Сутрин рано ставам,

                      чантата подреждам.

                      Във училището влизам,

                      пълен със надежда.

                      Всичките науки искам да изуча

                      мъдрост във живота да получа.

                      А когато стана по-голям

                      да си спомням как се учих там .

                       Светослав Андреев, ІV Г клас

Васил Левски и Раковски

Нямаме запазена писмена преценка за Левски от Георги Раковски (Котел, 1821–1867, Букурещ). Но неговото отношение е ясно заявено чрез препоръката, която той прави през 1867 година пред Панайот Хитов.


Георги Стойков Раковски (Котел, 1821–1867,
Букурещ), фотография от 1867 г., Букурещ

Първородният син на котленския търговец Стойко Попович и Руска Мамарчева е роден с името Съби. Бъдещият известен публицист, писател, историк, етнограф и създател на организираното революционно движение учи първо в родния си град при известния елинист Райно Попович (1783-1858), а по-късно и в гръцката Велика народна школа в Цариград.

Натрупал богат житейски и идеен опит, след Кримската война (1853-1856) Георги Раковски емигрира първоначално във Влашко. Последователно живее и работи в Белград, Нови Сад, Галац, Одеса… Последните години от живота си прекарва в столицата на обединеното румънско княжество Букурещ.

През 1858 година в Одеса съставя т. нар. Първи план за освобождение на България, в който основния замисъл се свежда до освобождение на България чрез всенародно въстание, организирано и ръководено от единен център, назован Главна канцелария. В документа е заложена и идеята за предварително изпращане в страната на доверени на Главната канцелария хора, които “да приготвят народа и да внесат оръжие и барут колкото е възможно”. Когато подготовката завърши, Раковски предвижда да се състави Временно правителство, което да поеме по-нататъшното ръководство на въстанието.

През 1861 година в сръбската столица Белград Раковски съставя нов, втори План за освобождение на България. Бъдещото въстание в българските земи ще се осъществи съгласувано със Сърбия, където ще се подготви и обучи доброволчески отряд от около 1000 българи. След началото на сръбско-турската война и българското въстание този отряд, според плана на Раковски, ще се прехвърли в страната и ще осъществи връзка с предварително изграден в Търново местен комитет, където ще провъзгласи възстановяването на българската държава. Начело на въстанието ще стои Привременно правителство. В изпълнение именно на тези идеи се създава Първа българска легия от около 600 доброволци, в която участва и Левски.

От това време именно датира познанството и несъмненото влияние между двамата революционери. Легендата дори мълви, че именно Раковски кръщава дякон Игнатий с името, с което той остава в българската история.

Раковски умира на 9 октомври 1867 година, без да види осъществени идеите си.

Единствено известно писмо на Васил Левски до Георги Раковски е от 7 ноември 1866 година, но не е писано с неговия почерк:


Единствено известно писмо на Васил Левски
до Георги Раковски, 7 ноември 1866 г. (БИА,
НБКМ, ф. 1 (Георги Раковски), ІБ 760, оригинал,
а може би и препис, почеркът не е на Левски).

Господине Раковский,

Днес ида да ви поздравя от страната на отец Натанаила, който ми е дал власт, за да ви напиша туй писъмце и ви моля да му явите в какво занимание се намирате днес, защото много желае заради вази и иска да знае подробно в какви занятия се намирате днес, и най-паче ви моли да му явите заради търгови(и)те как отиват днес и как ще бъде занапред.

Кат(о) не ме остава времето да ви пиша по-напростран(н)о, оставам ваш най-искрен

д. И. Левский

Яш,

1866 ноември 7.

Списание „Анамнезис“

Автор на текста: Ваня Рачева

Редактиране