Нашите съименници

1. Професионална Гимназия „Георги Сава Раковски“ (Град Костенец)
Адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ 5, 2030 Костенец
Телефон: +359 (0)7142 20-04;; +359 (0)7142 47-24
ПГ „Г. С. Раковски“ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин Училището е открито през учебната 1990/1991 г. Обучава ученици по специалностите -„Хладилна техника” и „Оператор на металорежещи машини”. На 12.04.2003 г. училището е утвърдено като Професионална гимназия Ма…

2. 22 Средно Общообразователно Училище „Георги Стойков Раковски“ София  Адрес: бул.“Витоша“ No 134, 1463 София, Община Столична
Телефон: +359 (0)2 9520865; +359 (0)2 9520951; +359 (0)2 9522118
22 СОУ „Г. С. Раковски“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

3.
Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“ (Град Варна)
Адрес: бул.“Княз Борис I“ No 55, 9000 Варна
Телефон: +359 (0)52 620414; +359 (0)52 620395; +359 (0)52 620396
ВТГ „Г. С. Раковски“ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: две смени…

4.
Професионална Гимназия по Икономика „Георги Стойков Раковски“ (Град Ямбол)
Адрес: ул.“Пирин“ No 4, 8600 Ямбол
Телефон: +359 (0)46 66-31-10; +359 (0)46 66-31-09; +359 (0)46 66-31-08
ПГИ „Г. С. Раковски“ Ямбол е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: две смени…

5.
Основно Училище „Георги С. Раковски“ (Село Болярци)
Адрес: Болярци, 4114 Болярци, Община Садово
Телефон: +359 (0)3323 260
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

6.
Военна академия „Георги Стойков Раковски (Град София)
Адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ No 82, София 1504
Телефон: +359 (0)2 9226550; +359 (0)2 9226510; +359 (0)2 9226511
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в София е най-старото висше военно училище в България. Създадена е на 1 март 1912 г. Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на народа в духа на европейските ценно…

7.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Търнак)
Адрес: с.Търнак, ул.“Марин Стоянов“ No 35, 3249 Търнак, Община Бяла Слатина
Телефон: +359 (0)9134 314; +359 (0)9134 324; +359 (0)897 929549
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

8. Іv Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Град Берковица)
Адрес: кв.Раковица ул.“Първи Май“ No 38, 3500 Берковица
Телефон: +359 (0)953 88029; +359 (0)887 264449; +359 (0)878 538050; +359 (0)894 472657
ІV ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

9.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Бързия)
Адрес: ул.“Петроханска“ 195, 3520 Бързия, Община Берковица
Телефон: +359 (0)9523 677; +359 (0)9523 672
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…
10. Средно Общообразователно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Град Велико Търново)
Адрес: ул.“Г. Измирлиев“ No 2, 5000 Велико Търново
Телефон: +359 (0)62 служ.648867; +359 (0)62 дом.647994
СОУ „Г.С.Раковски“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

11.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Ново село)
Адрес: ул.“Трети март“ No 7, 7052 Ново село, Община Русе
Телефон: +359 (0)8113 2242; +359 (0)8113 2711
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

12.
Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Град Варна)
Адрес: кв.Чайка, 9010 Варна
Телефон: +359 (0)52 302359; +359 (0)52 302359; +359 (0)52 302359; +359 (0)52 302358
ОУ „Г.С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

13.
Спортно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Град Добрич)
Адрес: Дружба 2 ул.Кокиче 23, 9300 Добрич
Телефон: +359 (0)58 666711; +359 (0)58 666734; +359 (0)58 666711
СУ „Г. Ст. Раковски“ е спортно с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно. Прием на ученици от завършен пети и шести клас…

14.
Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Село Бенковски)
Адрес: с. Бенковски, 9380 Бенковски, Община Добричка
Телефон: +359 (0)5782 2090; +359 (0)885 977758;
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

15.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Сенокос)
Адрес: с. Сенокос, 9634 Сенокос, Община Балчик
Телефон: +359 (0)5727 05727/386
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

16.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Ситово)
Адрес: ул.“Г.С.Раковски“ No 1, 7583 Ситово
Телефон: +359 (0)8663 219; +359 (0)894 419633
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

17.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Голямо ново)
Адрес: с.Голямо Ново,ул.“Пирин“ No 25, 7789 Голямо ново, Община Търговище
Телефон: +359 (0)6064 273
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…

18.
Средно Общообразователно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Град Каолиново)
Адрес: ул.“Христо Ботев“ No 4, 9960 Каолиново
Телефон: +359 (0)5361 22-53; +359 (0)5361 22-53; +359 (0)878 885703
СОУ „Георги Ст. Раковски“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

19.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Оризаре)
Адрес: ул.“Г.С.Раковски“ No 1, 8248 Оризаре, Община Несебър
Телефон: +359 (0)55438 055638/230; +359 (0)55438 055638/231
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…


20.
Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Гълъбец)
Адрес: ул.“Пирин“ 32, 8220 Гълъбец, Община Поморие
Телефон: +359 (0)5969 05969/20-29
ОУ „Г.Ст.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…

21. Средно Общообразователно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Котел)
Адрес: Атанас Белопахов No 1, 8970 Котел
Телефон: +359 (0)453 2182; +359 (0)453 2185; +359 (0)453 2257; +359 (0)453 2185
СОУ – Котел е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно…

22. Основно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Село Пъдарево)

Адрес: ул.“Н.Инджов“ No 13, 8992 Пъдарево, Община Котел
Телефон: +359 (0)4515 04515391; +359 (0)894 443564
ОУ – Пъдарево е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

23. Начално Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Пазарджик)

Адрес: ул.“Тополница“ No 9, 4400 Пазарджик
Телефон: +359 (0)34 444076; +359 (0)34 481056; +359 (0)34 481056
НУ „Г.С.Раковски“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

24. Основно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Село Партизанин)

Адрес: с. Партизанин, 6218 Партизанин, Община Братя Даскалови
Телефон: +359 (0)889 466642; +359 (0)41351 430
ОУ „Г.С.Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна…
25. Начално Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Хасково)
Адрес: ул.“Единство“ No 5, 6300 Хасково
Телефон: +359 (0)38 62-25-97; +359 (0)38 62-41-97; +359 (0)38 62-41-97
НУ „“Георги Сава Раковски“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени…

26. Седмо Основно Училище “ Георги Сава Раковски „ (Град Перник)

Адрес: кв.Ралица, ул.“Стара планина“ No 14, 2307 Перник
Телефон: +359 (0)76 607957; +359 (0)76 609141
VII ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно. Седмо основно училище „георги Сава раковски“ е основано през 1965г. Намира се в близост до Автогара Перник и Централна гара Перник, в квартал „Ралица“. …


27. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Григорево)

Адрес: Облас Софийска, общ.Елин Пелин, с.Григорево.; Село Григорево
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2645 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 1. Женска група за автентичен фолклор;2.Танцов състав;3. Ди ко балет;4. Художествено слово.; библиотека – 8 015 тома…


28. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Драговищица)

Адрес: „Първа“ 87; Село Драговищица
Телефон: +359 07118-330;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2834 в Министерство на Културата на Република България Дейности: групи за автентичен фолклор; танцова школа Емиданс , курс по английски; библиотека – 9085…


29. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Квартал Света троица)

Адрес: район „Илинден“; ж.к. „Света Троица“, ул.“Варна“ № 3; Град София
Телефон: +359 (0)2 8220734;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 744 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Музикална школа: пиано, китара, ударни инструменти, солфеж Танцова школа: класически балет, спортни танци, модерен балет, народни танци, хи; библиотека – 31 169 тома …

30. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Гостиля)

Адрес: Село Гостиля
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2338 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Група за автентичен фолклор Банатски ритми ; …

31. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Камен бряг)

Адрес: Село Камен Бряг
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“ е действащо читалище, регистрирано под номер 1116 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Фолклорна група; …

32. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Васил Левски)

Адрес: с.Васил Левски; Село Васил Левски
Телефон: +359 (0)852 2-344/моб.0887528285;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 160 в Министерство на Културата на Република България Дейности: ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР; Кръжок ТРАДИЦИЯ КРЪЖОК СРЪЧНИ РЪЦЕ КЛУБ ТРАДИЦИЯ; библиотека – 361 ЕДИНИЦИ…

33. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Раково)

Адрес: с.Раково; Село Раково
Телефон: +359 (0)4553 211кмет;
Читалище георги Сава раковски е действащо читалище, регистрирано под номер 612 в Министерство на Културата на Република България Дейности: …

34. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Раздел)

Адрес: с. Раздел, общ. Елхово, обл. Ямбол; Село Раздел
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 1376 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 2 бр. – Детска фолклорна група; Женска певческа група; библиотека – 10 557…

35. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Зелениково)

Адрес: ул. 1-ва 55; Село Зелениково
Телефон:
Читалище Георги Сава Раковски е действащо читалище, регистрирано под номер 188 в Министерство на Културата на Република България Дейности: …

36. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Виница)

Адрес: Село Виница
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 653 в Министерство на Културата на Република България Дейности: Кръжок за работа с природни материали; библиотека – 6 372…

37. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Любча)

Адрес: п.к. 4833; Село Любча
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 492 в Министерство на Културата на Република България Дейности: библиотека – 3000 т….

38. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Мугла)

Адрес: Село Мугла
Телефон: +359 -030582280;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 678 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 2-Битова фолклорна група; Вокална група; библиотека – 10004…

39. Читалище “ Георги Сава Раковски „ (Село Главан)

Адрес: Село Главан
Телефон:
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 1744 в Министерство на Културата на Република България Дейности: библиотека – 14 142 т….

40. Основно Училище „Георги Стойков Раковски“ (Село Климент)

Адрес: бул.“Съединение“ – 62, 9970 Климент, Община Каолиново
Телефон: +359 (0)5362 268
ОУ „Г. С. Раковски“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…
41. Основно Училище „Георги Сава Раковски“ (Село Медени поляни)
Адрес: Медени поляни, 4637 Медени поляни, Община Велинград
Телефон:
ОУ “ Георги Сава Раковски “ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин…

42. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Изгрев)

Адрес: Село Изгрев
Телефон:
Читалище “Георги Сава Раковски” е действащо читалище, регистрирано под номер 1243 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 1 бр.: Женска певческа група; библиотека – 5682…

43. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Ясенково)

Адрес: „Надежда“ 28; Село Ясенково
Телефон: +359 (0)53434 053434/506;
Читалище “ Георги Сава Раковски” е действащо читалище, регистрирано под номер 911 в Министерство на Културата на Република България Дейности: 1 бр. – Самодейна фолклорна група с песни и танци от български и турския фолклор.; библиотека – 10359…
44. Читалище „Георги Сава Раковски“ (Село Дружинци)
Адрес: с. Дружинци, п.к. 6885; Село Дружинци
Телефон: +359 (0)367 0367/22-81-кметство;
Читалище „Георги Сава Раковски“е действащо читалище, регистрирано под номер 2027 в Министерство на

Редактиране

Advertisements