Филм за Раковски

Филм за Георги Стойков Раковски от Ива Владова IX a клас  преподавател Йорданка Илиева

       Безумният мечтател, невъзможният образ на Георги Стойков Раковски, идеологът и основателят на организираното националноосвободително движение срещу османското владичество.

       Животът на тази великолепно образована и представителна личност, която е позната сред някои отбрани среди в Югоизточна Европа като български княз, спокойно може да запълни страниците на многотомен и крайно интригуващ приключенски роман.

       В епоха на апатия и примирение към робската действителност Раковски участва в няколко опита за въстания, действа като шпионин на руската армия, ръководи чета, осъден е два пъти на смърт, организира българската легия в Белград, непрекъснато работи като литератор и публицист, създава план за освобождение.

       Със своите замисли, проекти и действия Георги Стойков Раковски възпитава цяло поколение революционни дейци и патриоти, прокарали пътя на свободнто българско бъдеще.

Advertisements